Automatikmontør

Introduktion INTRODUKTION Som automatikmontør arbejder du med forskellige maskiner, som er en del af virksomheders produktion. Du beskæftiger dig med automatik, som findes i bl.a. industrirobotter og -maskiner samt elevatorer. Du reparerer, opstiller og vedligeholder automatiske maskiner.

Om uddannelsen
På uddannelsen til automatikmontør lærer du om teknik, elektronik og stærkstrømssystemer. Du lærer også om systemer, der er baseret på trykluft og væsketryk.

Du får erfaring med at montere og reparere elektriske motorer og kredsløb, som virker ved lufttryk.

Du får erfaring med at reparere og opstille automatiske maskiner, samt overvåge og vedligeholde systemer, når de er ude af drift.

Afhængigt af dit speciale, kan du lærer om robotteknologi.

Varighe
2 år og 6 måneder

Du får 
Lærlingeløn under hele hovedforløbet

Du er
Du tænker logisk og er god til at samarbejde

Er du over 25 år?
Du kan få afkortet din erhvervsuddannelse, hvis du er over 25 år og har relevant erfaring eller anden uddannelse.

Se hvor du kan tage uddannelsen
Se filmen om at tage en erhvervsuddannelse
Jobmuligheder
Fremtidsmuligheder Som færdiguddannet kan du fx arbejde i elektronikvirksomheder, i fødevare- og procesindustrien samt i offshore-industrien (havvindmøller, boreplatforme, raffinaderier). Du kan også blive selvstændig. Uddannelsen som automatikmontør giver dig gode jobmuligheder.
Tags
Besøg os på