Ansæt en lærling eller elev

MANGLER I KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT?
ANSÆT EN LÆRLING eller ELEV

Din virksomhed kan spille en afgørende rolle i en eller flere unges fremtid. Lærepladser er en nøglefaktor, hvis vi skal få en stærk ny generation af faglærte. Der er brug for lærepladser i både produktion og administration. 

Find jeres næste elev eller lærling her

Laerepladsen.dk
Elevplads.dk
Praktikservice.dk

Få godkendt jeres virksomhed
For at din virksomhed kan ansætte og uddanne lærlinge eller elever, skal virksomheden være godkendt som lærested. Læs mere her:  

Tekniske uddannelser
Merkantile uddannelser 

Ansæt en lærling eller elev
En erhvervsuddannelse kan efter 1. august 2015 gennemføres på følgende tre måder:

  • For unge (EUD)
  • For voksne (EUV)
  • I kombination med gymnasial eksamen (EUX)

For at ansætte en lærling eller elev skal din virksomhed indgå en uddannelsesaftale med vedkommende. En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden. Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at din virksomhed er godkendt af det faglige udvalg til at uddanne inden for det pågældende fag. 

Læs mere og hent formularer til uddannelsesaftaler inden for de tekniske uddannelser
Læs mere og hent formularer til uddannelsesaftaler inden for de merkantile uddannelser

Hvad er fordelene
ved at ansætte en voksenlærling/elev?

Besøg os på