Om Hands-on

Danmark som produktionsland har brug for flere faglærte 
Industrien spiller en afgørende rolle for Danmark. Næsten halvdelen af dansk eksport stammer fra produktionsvirksomheder, som i kraft af dygtige medarbejdere, teknologi og fremsynethed opretholder konkurrenceevnen i en globaliseret verden. 

De eksporterende virksomheder skaber arbejdspladser og sikrer indtægter, som finansierer store dele af vores velfærdssystem.
Selvom en stor del af produktionen er lagt ud i andre lande, produceres der stadig meget i Danmark. Det drejer sig bl.a. om den del af produktionen som er specialiseret, automatiseret, og som måske også kræver en vis nærhed til markedet. Fælles for den produktion, som finder sted i Danmark er, at den kræver kompetencer på højt niveau, og at den er tæt forbundet med udviklingen af produkterne.

I mange år har politikere, organisationer og medier understøttet en fælles fortælling om, at Danmark skulle leve af viden alene. Vi skulle være et vidensamfund, og derfor var der ikke behov for at uddanne danskere til produktionsopgaver, som i stedet skulle outsources til lande, hvor arbejdskraften var billigere. Men Danmark som vidensamfund forudsætter, at Danmark også er et produktionsland.

Produktion starter med de faglærte
Danmark som produktionsland starter med de faglærte medarbejdere. Men netop faglærte medarbejdere er en mangelvare i disse år, hvor flere og flere virksomheder melder om store udfordringer med at rekruttere nye industriteknikere, plastmagere, handelselever, smede, teknisk designere og procesoperatører. Manglen opstår, fordi en stor del af de faglærte, som er på arbejdsmarkedet i dag, har nået en alder, hvor de går på pension eller efterløn. Og der er ikke nær nok nye faglærte på vej ind på arbejdsmarkedet. 

Den politiske aftale om reform af erhvervsuddannelserne er et vigtigt og markant skridt i den rigtige retning
Der er altså behov for at langt flere unge og voksne vælger en erhvervsuddannelse i industrien. Den politiske aftale om reform af erhvervsuddannelserne er et vigtigt og markant skridt i den rigtige retning i forhold til at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Alle gode kræfter bør bakke op om at få løst denne udfordring, og der et fortsat behov for også at sætte et særligt fokus på de erhvervsuddannelser som fører til faglærte jobs i industrien.

Hands-on får flere på industriens uddannelser
DI, Dansk Metal, 3F, HK og Teknisk Landsforbund startede i 2013 indsatsen ”Hands-on – Du har en fremtid i industrien’. Formålet med indsatsen er at få flere unge og voksne til at vælge en erhvervsuddannelse i industrien.
Hands-on arbejder med forskellige aktiviteter, som skal sikre, at flere unge og voksne bliver interesseret i uddannelses- og karrieremuligheder i industrien.

Blandt aktiviteterne er:

  • Hands-on Game: Et spil som lærere og uddannelsesvejledere kan bruge til at sætte fokus på de faglærte og industriens betydning for samfundet
  • Hands-on Tour: Et show for unge i udskolingen. Syv film præsenterer gængse myter om erhvervsuddannelserne og debatteres og punkteres af et panel af unge, som er i gang med en erhvervsuddannelse i industrien.
  • Roskilde Festival: Deltagelse på Roskilde Festival med et maker space, som viser, hvordan man med teknologi og egne hænder kan skabe nyttige produkter, som kan bruges i hverdagen
  • Virksomhedsbesøg: Uddannelsesvejledere i folkeskolen bliver inviteret ud på en lokal industrivirksomhed for at sætte spot på mulighederne med en erhvervsuddannelse i industrien
  • Klar besked: Markedsføring af portalen Faglært.dk for voksne

Hent vores flyers her: 
Om Hands-on kampagnen
Få overblik over Hands-on events I kan bruge lokalt

For mere information kontakt
Hands-on
Vesterbrogade 6 D, 4. sal
1780 København V
Tlf. 33 77 91 11
Send os en mail

Se film om Hands-on kampagnen

Christine Antorini udtaler sig om kampagnen