Fra ufaglært til faglært

Byg videre på din medarbejders viden
og erfaring med en uddannelse

Medarbejdere, der er over 25 år, har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse for voksne (EUV). En EUV bygger videre på den uddannelse og den erfaring, medarbejderen i forvejen har. Derfor er en EUV ofte kortere end en erhvervsuddannelse for unge.

euv25.dk kan dine medarbejdere tage en test, som giver et vejledende billede af, hvor lang tid uddannelsen vil tage for netop dem, på baggrund af deres tidligere gennemført uddannelse og erhvervserfaring.

Få godkendt jeres virksomhed
For at din virksomhed kan ansætte og uddanne lærlinge eller elever, skal virksomheden være godkendt som lærested. Læs mere her:  

Tekniske uddannelser
Merkantile uddannelser 

Ansættelse af lærlinge eller elever
En erhvervsuddannelse kan efter 1. august 2015 gennemføres på følgende tre måder:

  • For unge (EUD)
  • For voksne (EUV)
  • I kombination med gymnasial eksamen (EUX)

For at ansætte en lærling eller elev skal din virksomhed indgå en uddannelsesaftale med vedkommende. En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden. Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at din virksomhed er godkendt af det faglige udvalg til at uddanne inden for det pågældende fag. 

Læs mere og hent formularer til uddannelsesaftaler inden for de tekniske uddannelser
Læs mere og hent formularer til uddannelsesaftaler inden for de merkantile uddannelser

Besøg os på