Mød andre unge

Hands-on har et netværk af unge lærlinge og elever fra erhvervsuddannelser i industrien, der på Hands-ons Facebookside ugentlig skriver opslag om dagligdagen på industrivirksomhederne. De unge lærlinge og elever er fra vidt forskellige erhvervsuddannelser, dog med det fællestræk, at de alle arbejder i industrien. 

Følg de unge på Facebook
Elever i folkeskolen kan med fordel følge de unge på Hands-ons Facebookside og få inspiration til deres valg af ungdomsuddannelse. 

Besøg os på