Skibsmontør

Introduktion Som skibsmontør arbejder du med motorer, teknik og stålkonstruktioner på forskellige typer af skibe.

Om uddannelsen
Som skibsmontør arbejder du med motorer, teknik og stålkonstruktioner på forskellige typer af skibe. Jobbet handler om reparation og vedligeholdelse, og forgår primært på værfter og værksteder. I forbindelse med jobbet vil der være mulighed for del rejseaktivitet, da en vigtig del af arbejdet går ud på at kunne reparere skibet, imens det sejler. Det er meget dyrt for skibet at ligge stille i havn.

På skolen lærer du at reparere, vedligeholde og monterer motorer, skrueaksler, propeller, kraner og andet skibsudstyr.

Med denne uddannelse kan du kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen også kaldet EUX. Læs mere her på ug.dk

Varighed
4 år og 6 måneder

Du får
Lærlingeløn under hele hovedforløbet

Du er 
Kreativ og har teknisk forståelse

Er du over 25 år?
Du kan få afkortet din erhvervsuddannelse, hvis du er over 25 år og har relevant erfaring eller anden uddannelse.

Se hvor du kan tage uddannelsen
Se filmen om at tage en erhvervsuddannelse
Fremtidsmuligheder Der er gode muligheder for at finde arbejde inden for faget. Som skibsmontør kan du blive ansat på et af de mange skibsværfter i Danmark eller blive selvstændig ved fx at have dit eget motorværksted.
Tags
Besøg os på