Procesoperatør

Introduktion En procesoperatør arbejder med at fremstille produkter, som du kender fra din hverdag, fx mad, drikkevarer og medicin. Procesoperatøren har ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild. En vigtig del af arbejdet for en procesoperatør er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere kvaliteten løbende. Du lærer at finde og rette fejl på produktionsanlæg og at hjælpe med at forbedre produktionen.

Hvorfor valgte du en erhvervsuddannelse i industrien?

Det lød spændende at komme ud at arbejde og bruge hænderne. Og så var det også en bonus, at opleve arbejdskulturen på nært hold. En uddannelse som procesoperatør er også meget bred, så du arbejder med mange ting under uddannelsesforløbet. For eksempel el, fejlfinding og kemi. Derudover lærer du også en masse praktisk, som du kan bruge uden for skolen. Har du nogensinde tænkt over, hvordan strømmen hjemme hos dig selv fungerer? Det finder du ud af her.

Hvad har det bedste ved netop din uddannelse været?

Vi kommer rundt om rigtig mange ting. Det er med til at styrke en, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Ikke én dag ligner en anden, hvor man arbejder med mange forskellige problemstillinger og skal finde ud af, hvordan man løser hver enkelt opgave bedst muligt. Jeg kan jeg møde på arbejde en dag og opdage, at der er fejl i det produkt, vi laver. Der er det så min opgave at finde ud af, hvor fejlen ligger og reagere korrekt, så vi hurtigst muligt og mest sikkert kan komme videre med produktionen. 

Uddannelsen hjælper også en til at se, hvordan tingene hænger sammen i praksis. På skolen lærer vi om teorien bag pumper, ventiler, kemikalier og så videre. Der er også praktisk arbejde, der klæder en godt på til jobbet som procesoperatør. Men det bliver først virkelig fedt, når man kommer ud på arbejdspladsen som del af læretiden. Der ser man koblingen mellem alle de forskellige elementer og hvordan de hver især indbyrdes hænger sammen og afhænger af hinanden. Og den kobling mellem det teoretiske, vi lærer på skolen, og det praktiske, vi ser ude i virksomheden, synes jeg er utrolig fedt. Så giver det hele meget mere mening.

Hvad drømmer du om at bruge din erhvervsuddannelse til?

Jeg har taget min erhvervsuddannelse samtidig med en gymnasial uddannelse kaldet EUX. EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det giver mig mulighed for at læse direkte videre til blandt andet maskinmester eller civilingeniør, men jeg kan også vælge at tage et faglært arbejde som procesoperatør. Planen er, at arbejde som procesoperatør og læse videre inden for industrien til måske maskinmester eller ingeniør.

Hvad kan man bruge din erhvervsuddannelse til? Beskriv potentielle karriereveje og fremtidsmuligheder?

Ved at tage en erhvervsuddannelse som EUX holder du næsten alle døre åbne. Du har nemlig både praktisk erhvervserfaring og en gymnasial teoretisk uddannelse med i bagagen. Men med en ren erhvervsuddannelse som procesoperatør er der også rig mulighed for arbejde og videreuddannelse. Procesoperatører findes mange steder ude i industrien, da det er dem, som er med til at overvåge og styre anlæg på industrivirksomheder. Så efter endt uddannelse kan du blandt andet arbejde med styring og overvågning af anlæg, der producerer mad, kemikalier, byggematerialer eller medicin.

Og hvis du er frisk på mere uddannelse, så kan man med en erhvervsuddannelse søge direkte videre ind på en erhvervsakademisk uddannelse. Du kan for eksempel læse videre til procesteknolog, laborant eller miljøteknolog. Ved at tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, er der også mulighed for at tage en teknisk professionsbacheloruddannelse. Det kunne være diplomingeniør eller maskinmester.

Information

På uddannelsen som procesoperatør lærer du at overvåge automatiske maskinanlæg, der laver fx mad eller medicin i industrien. Som procesoperatør tjekker du kvaliteten af produkterne og finder og retter fejl på maskinerne. Du får arbejde i industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg.

Med denne uddannelse kan du kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen også kaldet EUX. Læs mere her på ug.dk 

Varighed
4 år og 6 måneder

Du får
Elevløn under hele hovedforløbet

Du er
En teamplayer og har fokus på kvalitet

Er du over 25 år?
Du kan få afkortet din erhvervsuddannelse, hvis du er over 25 år og har relevant erfaring eller anden uddannelse. Se hvor meget på faglært.dk

Se hvor du kan tage uddannelsen
Se filmen om at tage en erhvervsuddannelse
Jobmuligheder
Fremtidsmuligheder Som færdiguddannet procesoperatør kan du få job i mange forskellige industrivirksomheder, der har store produktionsanlæg. Det er typisk moderne fabrikker, hvor procesoperatøren indgår i teams, der producerer mad, medicin, kemikalier, byggematerialer, enzymer, ingredienser og biobrændstoffer.
Tags
Læs mere om uddannelsen på www.ug.dk
Besøg os på