Lastvognsmontør

Introduktion Som lastvognsmontør planlægger og gennemfører du arbejdet med eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer på køretøjer over 3.500 kg. Du reparerer og udskifter desuden nedslidte og defekte dele.

Om uddannelsen
På uddannelsen til lastvognsmontør lærer du om bilers opbygning og hvordan de fungerer.

Du lærer om alle typer køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg, både lastbiler, busser, varevogne og påhængsvogne.

Du får erfaring med at planlægge og lave eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer.

Du lærer også at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele på bilerne.

Varighed
2 år og 6 månedet

Du får 
Lærlingeløn under hele hovedforløbet

Du er
Omhyggelig og en god teamplayer

Er du over 25 år?
Du kan få afkortet din erhvervsuddannelse, hvis du er over 25 år og har relevant erfaring eller anden uddannelse.

Se hvor du kan tage uddannelsen
Se filmen om at tage en erhvervsuddannelse
Jobmuligheder
Fremtidsmuligheder Som lastvognsmontør har du gode jobmuligheder fx hos forhandlere af biler og lastvogne samt på autoværksteder. Du har desuden mulighed for at etablere dig selv som selvstændig.
Tags
Besøg os på