Tietgen Business College
12. november 2020

SPØRGSMÅL 9

Venligst accepter marketing-cookies for at se videoen.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA?

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Hands-on, som er en del af Industriens Uddannelser, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:
Hands-on
Vesterbrogade 6D, 4.,
1620 København V

CVR-nr.: 30 37 60 13
Telefon: 33 77 91 11
Mail: hands-on@hands-on.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Databeskyttelsesrådgiver Louise Sonne Dyreborg / dpo@iu.dk / 33 77 91 11.

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige oplysninger: Fornavn, efternavn, e-mail, telefon.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
I forbindelse med din deltagelse i Hands-on Live konkurrencen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a om samtykke, idet du ved deltagelse i konkurrencen giver samtykke til, at Hands-on behandler dine personoplysninger.

Videregivelse 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Vi har modtaget oplysningerne fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger på et internt drev samt backend på hands-on.dk i 6 måneder. Dine persondata slettes derefter.  

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dette er alene til orientering, og giver ikke anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Besøg os på