Uddannelser med talentspor

Har du talent?

Sigter du højere end de fleste? Måske du skulle overveje talentspor. Forskellen på talentsporet og en ordinær erhvervsuddannelse er, at elever på talentsporet har størstedelen af deres fag på højere niveau. Hvilke fag, det er, varierer alt efter uddannelsen.

Talentsporet kræver både dybere og bredere færdigheder i de fleste fag. Hvis du har talent og er villig til at yde en ekstra indsats, så er talentsporet vejen. Idéen med det er nemlig at udfordre dit talent.

Du kan vælge talentspor inden for følgende uddannelser/specialer:

Automatiktekniker
Datatekniker - infrastruktur
Datatekniker - programmering
Entreprenørmaskinmekaniker
Industritekniker - maskin
IT-supporter
Klejnsmed
Landbrugsmaskinmekaniker
Personvognsmekaniker
Plastmager
Smed, rustfast
Værktøjsmager

Besøg os på